FLC được chấp thuận tăng vốn thêm gần 1.800 tỷ đồng

TIN VỀ DỰ ÁN
Phối cảnh ban đêm Flc Garden City
Phối cảnh tổng thể Flc Garden City
Phối cảnh tòa HH1 Flc Garden City
Chung cư Flc Garden City

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2016

FLC được chấp thuận tăng vốn thêm gần 1.800 tỷ đồng


Ngày 22/4/2016, UBCK đã có công văn số 15/GNC-UBCK chấp thuận việc thực hiện đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.


flc tang von dieu le

Theo đó, FLC sẽ được chào bán 1.796,174 tỷ đồng ra công chúng để tăng vốn điều lệ từ mức 5.298,716 tỷ đồng lên trên 7.000 tỷ đồng thông qua chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 59:20. Thời gian thực hiện chào bán là trong vòng 90 ngày kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận này.

Việc tăng vốn lần này thực hiện theo phương án đã được ĐHCĐ thường niên năm 2015 thông qua, với mục tiêu bổ sung vốn đầu tư cho Khu đô thị du lịch sinh thái FLC Sầm Sơn, đầu tư vốn xây dựng tòa nhà văn phòng và chung cư cao cấp tại Hà Nội, thực hiện đầu tư dự xây dựng khu công nghiệp.

Năm 2015, FLC đạt lợi nhuận xấp xỉ 1.160 tỷ đồng, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần xấp xỉ 1.800 đồng.

 

FLC News

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.

 
  • Phối cảnh tổng thể Flc Garden City Tổng quan Dự án

  • Tiện ích Flc Garden CityTiện ích Dự án

  • Thiết kế căn hộ Flc Garden CityThiết kế Căn hộ

  • Bảng giá Flc Garden CityBảng giá và Bảng hàng

Copyright © 2013 FLC GARDEN CITY